Trang chủ / Kinh Doanh / Ngân hàng Thế giới sắp có Chủ tịch mới: Sự quan tâm dồn vào khí hậu?

Ngân hàng Thế giới sắp có Chủ tịch mới: Sự quan tâm dồn vào khí hậu?

ngan-hang-the-gioi-sap-co-chu-tich-moi-su-quan-tam-don-vao-khi-hau