zombie-infection

Đại dịch Zombie

246

21/07/2017


Đây là trò chơi truyền nhiễm. Bạn là Zombie và bạn phải xoay hình vuông sao cho chạm được vào nhân vật chưa bị truyền nhiễm để lây nhiễm bệnh zombie cho họ. THỬ CHƠI ĐI  nghiện ngay! 



Back to top