brave-man

Brave Man

230

21/07/2017


Bạn đã đánh cắp một bức tượng quý trong ngôi mộ cổ, những người canh giữ ngôi mộ sẽ săn lùng bạn đến khi bạn thoát khỏi mê cung. Trong vai một người đánh cắp kho báu. Hãy thoát khỏi đó! Back to top